Ang panganib ng stress sa kalusugan ng iyong puso

Ang “nakakakulam na oras” na atake sa puso

Bilang patunay ng koneksyon sa pagitan ng ating mga damdamin at ang ating mga puso, ang umaga ng Lunes ang pinaka-karaniwang araw para sa pag-atake sa puso. Ang antas ng stress ay nasa kanilang rurok sa araw pagkatapos ng katapusan ng linggo. Tinukoy na nga ng mga Doktor ang umaga ng Lunes bilang ang “nakakakulam na oras” dahil sa pagtaas sa mga kaso ng atake sa puso.

Ang ‘sindrom ng sirang puso’ ay katotohanan

Alam mo ba na talagang umiiral ang ‘sindrom ng sirang puso’? Ang mga sintomas ay katulad ng isang atake sa puso at maaaring magsama ng sakit sa dibdib, igsi ng paghinga, hindi regular na tibok ng puso at pangkalahatang kahinaan. Hindi nakakagulat, ang kababaihan ay 7.5 beses na mas malamang na bumuo ng sindrom ng basag na puso kaysa mga lalake.

Mga positibong hakbang para mabawasan ang iyong stress

Upang mapabuti ang iyong pang-matagalang kalusugan ng puso, simulan sa pamamagitan ng paghakbang tungo sa pagbabawas ng stress sa iyong buhay. Nasa ating paligid ang lahat na sitwasyong kinakailangan, tulad ng trapiko sa oras ng pagmamadali o ang sakit ng isang minamahal. Ngunit may mga paraan na maaari nating baguhin kung paano tumugon ang ating katawan sa mga uri ng mga pangyayaring ito.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *