Kanser sa dibdib laban sa bukol ng suso: Ano ang pinagkaiba?

Kapag nakaramdam ka ng isang bukol sa panahon ng pagsusuri sa suso, o sinabi ng iyong doktor na mayroon siyang nararamdaman na isang bukol sa panahon ng iyong pagbisita, karaniwan lang ang kabahan at ipinapalagay na kanser ang bukol. Halos apat mula sa limang mga bukol sa dibdib na na-biopsy ang humantong sa pagiging kaaya-aya. Kung ang isang bukol ay natagpuan, ang maagap na atensiyong medikal at pagsusuri ay susi para sa maagang pagkatuklas at paggamot.

Karaniwang Tisyu ng Dibdib

Maaaring mag-iba sa kabuoan ang tisyu ng dibdib, mula sa matigtig o tulad-ng-lubid na mga tisyu na glandular, sa mas malinaw na tisyu ng taba, depende sa iba’t ibang bahagi ng dibdib. Maaari ding magbigay ng kontribusyon sa lambing ng bukol ang buwanang pagbabago batay sa iyong siklo ng pagregla.

Kaaya-ayang Bukol sa Suso

Dalawa sa mga pinaka-karaniwang uri ng bukol sa dibdib ang cysts at fibroadenomas. Mga bulsang puno ng likido ang Cysts; maaaring malambot o matigas ang mga ito sa dibdib. Mga solidong bukol ang Fibroadenomas na karaniwang matatagpuan sa mga mas matandang mga kabataan at kababaihan sa kanilang mga edad na 20, ngunit maaaring mangyari sa anumang edad. Gumagalaw sa paligid ang mga bukol na ito at parang goma ang pakiramdam sa ilalim ng balat.

Kanser sa suso

Hindi lahat ng uri ng kanser sa suso ay may bukol bilang sintomas. Ang namamagang kanser sa dibdib ay walang nadadamang bukol at madalas mahanap ng mammograms ang mga selula ng kanser at bukol na masyadong maliit upang maramdaman. Sa namamagang kanser sa didbdib ang balat ng dibdib ay namamaga, pula, mainit sa hipo, at maaaring magmukhang walang-buto na balat ng kahel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *