Makakaapekto ba sa Iyo ang Relasyon ng Iyong Kapareha sa Kanyang Ina?

Ginagamit natin ang lahat ng uri ng mga pahiwatig upang matukoy kung ang isang lalaki ay tama para sa atin.

Marahil, narinig mo na, na ang pakikitungo ng isang lalaki sa kanyang ina ay isang magandang indikasyon ng kung paano ka niya itatrato.

Pero hindi naman ibig sabihin nito na gusto mo lamang ay isang pag-ibig na puno ng pantasya at parang pelikula lang na masaya lagi ang katapusan. Inilista namin ang mga gawi na mapapansin sa relasyon ng ina at kanyang anak na lalaki, anong dapat mong malaman, at ano’ng ibig sabihin ng mga ito sa inyong relasyon.

Gaano Kadalas ang Kanilang Pakikipag-ugnayan?

Astig talaga: Kapag palagi niyang tinatawagan ang kanyang ina, mainam ito na senyales na lubos ang pagpapahalaga niya sa kanya at importante sa kanya ang pagkakaroon ng regular na komunikasyon.

Posibleng Isyu: Sa isang banda, kung tumatawag sa kanya ang kanyang ina araw-araw (o bawat oras…) o bisebersa, ito’y maaaring senyales ng ilang isyu ng hangganan. Kung ayos lang sa kanya ang ganap na presensya ng kanyang ina sa inyong buhay at relasyon, magpasya ka kung ang sitwasyon ito ay kaya mong tanggapin o hindi.

Maganda ba ang mga Sinasabi Niya Tungkol sa Kanyang Ina?

Astig talaga: Isang magandang pag-uugali ang pagkilala ng utang na loob. Kung sinasabi niya sa iyo kung gaano siya nagpapasalamat sa mga nagawa ng nanay niya para sa kanya, ito ay isang mainam na tanda.

Posibleng Isyu: Kung siya ay lubos na kritikal sa kanyang ina, isa itong posibleng isyu. Siyempre, may ilang bagay na maaaring magdulot sa kanya ng pag-aalala o pagkalungkot, pero pakinggan mo kung paano niya pinupuna ang kanyang nanay. May pagkakaiba sa pagitan ng “siya ay hindi kailanman nakinig sa akin” at “masakit kapag hindi niya ako pinakikinggan.” Hanapin ang mga sukdulan at tiyak na lengguwahe (“palagi” at “hindi kailanman”) bilang palatandaan.

Maayos ba ang Kanilang Pagharap sa mga Di-pagkakasundo?

Astig talaga:  Kung pagsasabi niya ng kanyang mga saloobin ay mahinahon at produktibo kahit na galit siya sa kanyang ina, ito’y salamin ng kanyang karakter.

Posibleng Isyu: Kung sinisigawan niya ang kanyang ina, ito’y maaaring isang nakakabahalang tanda. Maaari nitong ipakita na hindi maganda ang pagharap niya sa istres at hindi pagkakaunawaan, na puwede ring makaapekto sa relasyon ninyo.

Buod

Sa kabila ng mga palatandaan na ito, dapat tandaan na wala pa ring mga eksaktong panuntunan o koneksyon man ng paraan ng pagtrato niya sa kanyang at sa pakikitungo niya sa iyo. Kapag may bago kang ka-date, magtanong tungkol sa kanyang mga magulang at makinig sa mga kuwentong sinasabi niya tungkol sa kanyang pagkabata upang mas maintindihan ang kanyang personalidad. Gamitin ang mga impormasyong ito upang maramdaman mo ang kanyang mga pagpapahalaga at malaman kung ang tulad niya ay gusto mong makasama o maging kapareha sa kinalaunan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *