May Kasiping na may Herpes (o Buni)? Narito ang Dapat mong Malaman

Ngayon lang sinabi sa iyo ng iyong kapareha na mayroon siyang genital herpes. Hindi naman ito imposible — isa sa anim na tao ay may ganitong karamdaman, ayon sa Sentro ng Kontrol at Prebensyon ng Karamdaman.

Ano ang tyansa na mahawa ka dahil sa kanya? Maliit lamang ang posibilidad — hangga’t ikaw ay matalino tungkol dito.

Habang walang paraan ng proteksyon laban sa genital herpes ay ganap na walang palya, maaari mong ganap na gawin mas mababa ang posibilidad ng transmisyon sa pamamagitan ng mga madaling hakbang na ito.

Una, turuan ang iyong sarili sa sakit na ito at kung paano ito nalilipat. Hindi ito alam ng maraming tao, halimbawa, na ang herpes ay nalilipat sa pamamagitan ng kontak na balat-sa-balat na may mga sugat (na maaaring minsan ay lumilitaw sa mga lugar ng hindi natatakpan ng kondom) at sa balat na mukhang ‘di apektado, at maging sa pamamagitan ng henital at oral na paglabas ng likido. Sa totoo lang, ang pinaka-karaniwang paraan kung paano nakukuha ang herpes ay mula sa isang nahawaang kapareha na hindi nagkakaroon ng anumang nakikitang sugat.

Mainam din na tanungin ang iyong kapareha kung handa ba siyang makipag-usap sa isang doktor tungkol sa paggamit ng medikasyon na pangontra sa lasong galing sa impeksyon. Ipinapakita ng pananaliksik na binabawasan nito ang mga posibilidad ng pagkakaroon ng mga katangian ng isang partikular na sakit ngunit nagbubuhat sa isa pang dahilan (sa madaling salita, “symptomatic” sa Ingles) — tulad ng, pagtiis sa masakit sugat — at binabawasan nito nang kalahati ang panganib ng transmisyon.

Bilang panghuli, mahalagang simulan ang paggamit ng kondom nang tama at palagian. Kahit na hindi ito nagbibigay ng kumpletong proteksyon laban sa herpes, makakatulong pa rin ito para mabawasan nang malaki ang iyong panganib. Ang paglalagay ng pampadulas sa labas ng kondom ay magbibigay ng mas mahusay na pakiramdam para sa inyong dalawa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *