Mga Ligtas na Alituntunin sa Tipanan na Maaring Magligtas ng Iyong Buhay

Panatilihin ang iyong mga minamahal sa silo

Laging ipaalam sa mga kasamahan sa silid, mga kaibigan at mga miyembro ng pamilya kapag plano mong lumabas para sa isang tipanan. Ibigay ang lahat ng mga tamang impormasyon tungkol sa kung saan ka pupunta, sino ang kasama mo (kabilang ang pangalan at telepono ng iyong katipan) at kung kailan mo inaasahang makauwi. Kung anuman ang magbabago patungkol sa iyong kinaroroonan sa kurso ng gabi, ipaalam sa kanila kaagad.

Maaaring tunog nakaka-boring, ngunit kung walang nakakaalam na nasa labas ka, hindi nila alam kung dapat silang mag-aalala kung sakaling may hindi inaasahang pangyayari. Natatandaan mo ang 127 na Oras? Ito’y tulad ng parehong ideya.

Ilaan ang iyong sariling sasakyan

Kung makikipagkita ka sa taong hindi mo masyadong kilala, at isang ideya ito sa pagliligtas ng buhay. Mag-uber ka o i-drive ang iyong sariling kotse at hindi ka lang magkakaroon ng mabilis na pag-alis kung maging kakaiba ang mga bagay-bagay, ngunit mapapanatili mo ring nakatago ang iyong address mula sa iyong katipan.

Makipagkita sa isang ligtas na kapaligiran

Ang Netflix and chill ay masaya at lahat, ngunit huwag kailanman mag-imbita ng isang tao na hindi mo kilala sa iyong bahay, o pumunta sa kanila. Makipagkita sa isang pampublikong lugar sa pagkakataon na may maraming mga tao sa paligid. Ang isang pamilyar na restawran o kapehan, sa panahon na may maraming iba na mga tao ay isang pinong pagpili.

Hindi lamang nito binabawasan ang mga pagkakataong malalagay ka sa hindi ligtas na sitwasyon, ngunit maaari ding maaalala ng ibang mga tao na naroon ka sa lokasyong iyon, sa kaganapang may mangyari sa iyo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *