Mga Senyales sa Balat: Acne sa Baba

Ang dahilan: Kawalan ng balanse sa hormon

May dahilan kung bakit nagkakaroon ng pag-breakout sa baba ang mga babae bago ang kanilang buwanang dalaw. Ang parte na ito ng mukha ay partikular na sensitibo sa pagtaas ng progesterone at testosterone. Karamihan sa mga babae ay nakakaranas ng acne na katamtaman, subalit kung ang iyong pag-breakout ay nagiging mas malala o masakit, at hindi na kayang gamutin ng mga OTC na paggamot, kailangan mo nang kumonsulta sa iyong dalubhasa sa pagpapaanak-hinekologo o mas tinatawag nating ob-gyn.

Ang malalim at butlig-butlig (o mga cyst) na acne sa baba at sa linya ng panga ay maaaring senyales ng mas malalim na karamdaman na sindrom ng obaryo na may maraming cyst o polycystic ovary syndrome [PCOS] at ng iba pang uri ng abnormalidad sa hormon. Kapag hindi ginamot, maaaring lumubha ang iyong kondisyon at magdudulot ng panganib ng pagkakaroon ng dyabetis o pagkabaog.

Maging malusog: Para sa ilang partikular na pasyente, ang paggamit ng mga pildoras para sa pagkontrol sa panganganak ay isang epektibong paraan upang balansehin ang mga antas ng hormon at para malinis ang balat. (Ang pildoras ay napakaepektibo rin para sa paggamot ng mga sintomas ng PCOS.) Kapag mas gusto mo ng opsyon na di-hormonal, tanungin ang iyong M.D. tungkol sa spironolactone, isang preskripsyon na medikasyon na nagba-block sa mga tumatanggap sa testosterone, kaya naman, napipigilan nito labis-labis na paggana ng mga glandula ng langis ng balat sa ilang pasyente. Maaari ding makatulong ang paghinto muna sa pagkain ng panghimagas, dahil ang ekstra na insulin ay nag-i-stimulate ng produksyon ng hormon na nauugnay sa mga pag-breakout.

Ipinapakita rin ng ilang pag-aaral na ang pagtanggal ng naprosesong asukal at paggamit na lamang ng mga buong butil, prutas, at gulay ay maaaring mag-mitigate sa hormon na nagsisilbing estimulo na nagdudulot ng acne.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *