‘Niloko ko siya—Dapat ko bang sabihin sa aking kapareha?’

Dahil sa ginawa mong ito, lumabas ka na sa hangganan ng inyong relasyon. Mahirap nga ito. Hindi naman ito agad mangangahulugan na tapos na agad ang inyong pagmamahalan, subalit, kailangan mo pa ring madesisyon kung sasabihin mo ba o hindi ang iyong natatagong lihim ng pagtataksil sa iyong kapareha — at iyon ay hindi madaling gawain.

Umamin o manahimik na lang?

Depende ito. Kung iyon ay minsan mo lang ginawa, o ilang taon na ang nakaraan, at wala nang posibilidad na ituloy mo ito, malakas naman ang argumento na manahimik na lamang. Gayunman, kung ito ay paulit-ulit na nangyayari, masasabi na may patuloy na problema sa relasyon ninyo na ay dapat harapin.

Paano ito Gawin?

Gawin ang iyong mga pagbubunyag sa tahanan, at hindi sa isang restawran o iba pang mga pampublikong lugar, upang ang iyong kapareha ay maaaring ganap na makapagpahayag ng kanyang mga damdamin. Maging direkta ngunit sensitibo — kahit sa paanong paraan mo man ito sabihin, magiging masakit pa rin. Malamang ay marami pa siyang tatanungin na mga masakit na detalye. Hayaan mo siyang magdesisyon kung ano ang gusto pa niyang marinig. Kailangan mong kunin ulit ang kanyang tiwala, na nakabatay sa pagiging matapat.

Mga Susunod na Hakbang

Ang isang pinakamahalagang gawin ay ang pagtatapos ng iyong pakikipag-ugnayan sa ibang tao na iyon. Pagkatapos, siguraduhing na lahat ay sasabihin mo na at hindi ka na maglilihim muli. Bilang patunay ng iyong sinseridad, puwede mo ring ibigay ang mga password para sa iyong mga account sa e-mail at social media. Ang pagbibigay ng buong detalye ng iyong mga oras na wala ka sa bahay ay nakakapagbigay muli ng tiwala (“Lalabas ako para uminom kasama si Sara, tapos, uuwi na ako”). Puwede mo ring imungkahi na magpakonsulta kayo sa isang terapeuta nang magkasama. Sabihin mo kanya na alam mong kasalanan mo ito, at gusto mong maging matibay muli ang inyong pagmamahalan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *